Menu
UPS و انواع بار مصرفي

جهت انواع”بارهای مصرفی”U.P.Sهای متناسب با آنها در جهان تولید و ارائه میشوند.

۱-اگر “بارهای مصرفی” شامل تجهیزات متفاوتی مثل:کامپیوتر،سرور،تجهیزات مخابراتی،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی،تجهیزات صنعتی یاحتی کامپیوتر شخصی باشد ، U.P.S های مناسب جهت هر یک از آنها متفاوت خواهد بود.

۲-مکان های استفاده از U.P.Sنیز متفاوت هستند.مثل: کارخانجات، ادارات،منزل،بیمارستان،شعبه بانک، مکان های صنعتی، نظامی و… بطور طبیعی در همه این مکان ها نمی توان از یک نوع U.P.S استفاده نمود.

۳-جهت انتخاب U.P.S مناسب برای “بار مصرفی”و”مکان استفاده”و در نتیجه استفاده بهینه از سرمایه و وقت  میتوانید از کارشناسان زبده شرکت آبان  مشاوره رایگان دریافت نمایید.

تلفن آبان:۸۷۷۹۸-۰۲۱

ایمیل:marketing@abanenergy.com