Menu
اورژانس UPS

هدف اورژانس :خدمات مطلوب به شما مشتریان گرامی

هدف  شرکت آبان ارائه  خدمات و پشتیبانی مطلوب به مشتریان گرامی می باشد که علت این هدف گذاری،شناخت کامل شرکت “آبان”از صنعت UPSو نیاز شما مشتریان گرامی می باشد.

در”اورژانس ups شرکت آبان ” شما می توانید پس از پایان گارانتی ups خود و یا در صورت نداشتن گارانتی برایups موجود(نو یا قدیمی)،با بازدید کارشناسان شرکت آبان ،ups خود را تحت” گارانتی آبان”قرار دهید.

technical@abanenergy.com